Raamatut tutvustav tsitaat

                                          Kristlaste laevahukk

1 Ti 1:18,19

"Selle korralduse ma annan sulle, mu poeg Timoteos, nende prohveteeringute põhjal, mis juba on viidanud sinule, et sa nende põhjal sõdiksid tublit (head) USUVÕITLUST (mitte kuradiga!), säilitades usku ja puhast südametunnistust (st. Vaimu häält), mille mõned on enesest ära tõuganud, ja nende

                                  USULAEV ON LÄINUD PÕHJA."

Miks mõnede kristlaste "... usulaev on läinud põhja"?

Täpselt nii, nagu lähevad põhja laevad - lähevad põhja ka kristlaste teenistused.

Nii ühel kui teisel on põhjused. Teisel juhul on see taksituseks, lausa piduriks Jumala Kuningriigi levikule. Seepärast on meil vaja teada ja teadvustada endale neid põhjuseid, miks "usulaev" võib minna põhja.

1. Kui sa ei usu Isanda Sõna ja ei järgi Sõna TEED - lõpetad sa laevahukuga.

Laul 119:105

           "Sinu Sõna on mu jalale  lambiks ja valguseks mu jalgteel."

Ma olen palju aastaid jälginud kahte Eestimaa eri nurkades asuvat ühenimelist kogudust. Mõlemad olid vaieldamatult piibellikud kogudused:

  • Kogudused olid algselt kasvavad (plahvatuslikult).
  • Jumal oli alati kohal.
  • Töötasid vaimuannid.
  • Jumala ülistus (mitte kontsertosa) kestis sageli valdava aja koosolekust.
  • Inimesed said terveks ja vabanesid mitmesugustest sidumistest juba koosoleku (või ülistuse) käigus.
  • Sagedased olid ka juhtumid, kus koosoleku käigus võis kuulda hirmus ja õuduses väänlevate deemonite kisa ...

      - sest Jumal oli kohal.