Raamatut tutvustav tsitaat

 

                              KOGUDUS ON KUTSUTUD OLEMA:

 

·         Apostel – keda läkitab Jumal.

·         Prohvet – kes kõneleb Jumala eest.

·         Evangelist – kes toob hea sõnumi.

·         Karjane – kes hoiab koos vendi ja õdesid.

·         Õpetaja – kes juhib karja Jumala teedel.

 

       Jumal näeb ühte kogudust. Ta ei tunnista inimeste loodud alajaotusi, millede ülesandeks on ühtse eesmärgi asemel rõhutada erinevusi ja ühendamise asemel lahutada (Kurat tuli lahutama ja rikkuma…). Jumal tõotab selliste nähtuste viljelejate peale karmi kohut.

       Jumala Riigi põhieesmärk on ühendamine, tervik. Seda ei saa teostada inimeste käte ja mõistusega.

                                              

                                  SEE ON VAIMU TÖÖ!

 

       Ühendamine VAIMU kaudu saab toimuda ainult siis, kui me kõik ühendamist soovijad vaatame ühte punkti – Temale.

       Tema on meis. Selle vaatlemine ja tunnetamine viib meid ühesugusele mõistmisele… ja see ongi ühenduse algus.

 

Jh 17: 22

 

            “Selle au, mille Sa andsid mulle, olen mina andnud neile, et nad

 OLEKSID ÜKS, NÕNDA  NAGU  MEIE  OLEME  ÜKS.”

 

       Kui me näeme seda  AU  meis ja koguduses, juhtub nii, nagu öeldakse  Ilm 4:10,11:

       “Kes võib Tema kohalolekul lubada endale mingeid kroone või positsiooni?!”

Kui inimesed saavad üheks VAIMUS, siis nende tähelepanu ei ole enam suunatud asjadele või koguduse  saavutustele, vaid Isandale.

 

                                 Siis ollakse tõeliselt üks.

 

       Ja siis kummardatakse templi Isandat – mitte enam Isanda templit.

       Ekslikult on arvatud, et kui koguduses propageeritakse, õpetatakse ja sunnitakse (siin  teisitimõtlejaid) inimesi mõtlema, rääkima ja tegutsema ühtemoodi, siis see ongi ühtsus.

       VALE!

       Ühtsus saabub kogudusse siis, kui kõik hakkavad järgima ühte ja sama (inimest?). Sellel samal põhjusel Piibel ei olegi andnud eeskirju koguduse struktuuri kohta.

 

                                          Kristlus ei ole eeskiri!

                                Kristlus on ühendus Kristusega!

 

       Inimesed on aga kogudust püüdnud organiseerida

·         eeskirjade,

·         põhikirjade,

·         hartade,

·        usutunnistuste                     alusel.

 

                  See on röövinud koguduselt kogu elujõu.