Raamatut tutvustav tsitaat

Nn. kristlik maailm on maailma silmis kuulsaks saanud oma

  • arusaamadega,
  • nimetustega,
  • kuulsa "pühaduse" ja
  • inimeste kummardamisega.

 

Igaüks neist ütleb: "MINA"...

1 Ko 1: 12,13

"Mina olen Pauluse poolt,... mina olen Apollose poolt..."

 Kas Kristus on jaotatud mitmeks?

  • Ons Paulus teie eest risti löödud?
  • Või olete Pauluse nimesse ristitud?

 

Julgegem tunnistada:

              "Oleme klubi! - saagem koguduseks!"

Algkoguduses pidi olema midagi niisugust,

mis inimesed kohale tõi ja seal hoidis -

vaatamata hukkamisele, mis neid selle eest ähvardas.

Variserid olid neid kuulutanud lausa riigikukutajateks,

kes tahavad Moosese käsuseadust ära muuta.

              Mis see oli, mille nimel nad surma läksid?

 

***************

See peatükk räägib kõige võimsamast asjast, mis maa peal üldse olemas on - kogudusest.

Jeesus ütles:

            "Põrguvalla väravad ei saa ära võita kogudust."

Praegu on aeg, kus Jeesus intensiivselt ehitab oma kogudust kõikjal üle maailma. Eriti intensiivne on kohalike koguduste teke maades, kus kristlus on juba ajalooliselt olnud sügava põlu all. Piibel räägib, et on olemas niisugune asi nagu

                           SUUR kogudus.

Ap 4:33

"Apostlid tunnistasid SUURE väega Issanda Jeesuse ülestõusmist ja SUUR arm oli nende kõikide peal."

Siin kirjeldab Jumal seda, mis on Tema silmis SUUR. Ja see on ka tõeliselt suur!

Inimeste silmis on sõnal "suur" hoopis teine tähendus. Religioosne maailm peab suureks koguduseks niisugust kogudust, millel on suur fantastiline hoone, kallis orel ja suured kirikukellad.

Võimas kirik!

Sinna juurde kuuluvad veel auväärsed ja mõjuvõimsad kirikuliikmed esimestes ridades.

Inimesed näevad, mõtlevad ja ütlevad: "Suur kogudus!"

Kas ka Jumal nii arvab?

Me ei tohi ära unustada, et me oleme tegelikult üks osa suurest ülemaailmsest Jumala kogudusest. See on suur kogudus! Ja saab olema veel suurem!

Mitte meie pärast, vaid selle pärast, mida Jumal on tegemas ja selle pärast, mida Jumal tahab teha - et teha kogudus suureks Tema silmis.