Meelte uuend. 1

Raamatut tutvustav tsitaat

Meelte uuendamine I

 

Maailm on rikas filosoofiatest, mis õpetavad, kuidas

 • saada heaks,
 • olla hea ja
 • elada hästi.

 

Paraku kõik nad on osutunud ebaefektiivseteks. Selle tõestust ei ole vaja kaugelt otsida.

 • Purunenud abielud,
 • füüsiliselt ja vaimselt traumeeritud lapsed,
 • allakäiv majandus,
 • vaesuses virelev rahvas,
 • nende hädadest mittehooliv valitsus.

 

Seda kõike me näeme"vabas" Eestis kõige kontrastsemal kujul.

 • Inimesed näevad seda.
 • Nad ei ole sellega rahul.
 • Nad lausa vihkavad oma elu teatud valdkondi -

       aga samas nad tunnevad end ka võimetuna midagi muutma.

Ja selles nad ei eksi.

                       Nad on võimetud midagi muutma.

See raamat ei ole järjekordne filosoofia, vaid Jumala Sõna

 • sinust,
 • sinu seisundist maailmas ja Kristuses,
 • edasiliikumise teedest Kristuses
 • ja selle liikumapanevatest jõududest.

 

Jumala Sõna ei ole kaugeltki mitte kõikide inimeste seas populaarne - pigem vastupidi.

Ent ainult Jumala Sõna kätkeb endas printsiipe ja juhiseid, mis juhivad meid

 • õnnelike perekondade,
 • tervete eluviiside
 • ja igatsetud eesmärkide suunas.

 

Jumal ise ütleb meile:

      "Ärge olge selle maailma sarnased, vaid saagem teiseks oma mõtteviisi uuendamise teel."

 

"...saagem teiseks..." , "...muutugem teiseks..." ,

liikugem sinna, kus Jumal on meid määranud olema:

 • vägev vaimselt,
 • vägev füüsiliselt,
 • vägev materiaalselt,
 • "...vägev Sõnas ja teos..."

 

Ma usun, et enamus inimesi - nii kristlased kui mittekristlased - tahavad muuta oma elu vastavalt Jumala Sõnale, ent nad ei tea, kuidas, ja nad tunnevad endid abitutena.

Selle raamatu eesmärk on aidata sul

 • liikuda suunas, mille Jumal on sulle määranud,
 • muutuda selliseks, millisena Jumal tahab sind näha,
 • kätte saada tõotused ja õnnistused, mis Jumal on sinu jaoks valmistanud.

 

See on "võidujooks", mille auhinnaks on

                                                      Igavene ELU.

See võidujooks on raske!

                        Võidavad aga kõik, kes ei katkesta!