Meelte uuend. 2

Raamatut tutvustav tsitaat

Meelte uuendamine II

             

                 „Nii nagu inimene endast mõtleb – niisugune ta ka on.“

 

      Sa oled selle produkt (tulemus), mida sa oled mõelnud ja öelnud.

 

Jumal tahab, et me oleksime pühitsetud: eraldatud kurjast ja eraldatud Jumalale. Eraldatud! Täielikult! Vaim, hing ja ihu!

 

Ro 12: 1,2   Siin räägib Paulus Rooma kogudusele. Mitte uskmatutele! Ta räägib

                  usklikele.

 

„Ma manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma Ihud elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja melepärane ja täieline tahtmine.“

 

Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge! Nende kahe salmi juures teadvustame endile ja jätame meelde ühe väga tähtsa momendi, mis on meie kristliku arengu ja vaimse kasvu ainukeseks aluseks ja tagatiseks. Sellega pead sina tegelema isiklikult! Keegi teine ei saa selles protsessis sinu eest kõige vähematki ära teha.

Paulus ütleb, et kristlased selles maailmas ei muutu mitte selle läbi,

 • et nad on uuestisündinud.
 • Isegi mitte selle läbi, et nad käivad usinasti koosolekutel.
 • Ja isegi mitte selle läbi, et nad on käinud piiblikoolis.

 

        Kristlased muutuvad oma meele uuendamise läbi.

 

Hämmastavalt palju on kristlasi, kellel on Jeesus südames – aga nad mõtlevad, räägivad ja käituvad nagu maailm. Miks? Nende meeled ei ole uuendatud!

 

                  „Muutuge teiseks oma meelte uuendamise teel!“

 

„Muutuma“ kreekakeelne vaste on sõna „metamorfoos“.

See on protsess! Nii nagu tõuk teeb läbi metamorfoosi – ja muutub... ilusaks liblikaks.

See on aeglane protsess! See on valus ja tülikas protsess!

Metamorfoos!

Ja võib tunduda, et see ei vii kuhugi...

Aga see on võimalik! Piibel ütleb seda! Ja veel ütleb Piibel, et see on ainus tee muutuda tõugust liblikaks.

 

                             Inetust tõugust – ilusaks liblikaks!

 

Inetust tõugust, keda keegi ei taha vaadata – ilusaks liblikaks, kes püüab kõikide pilke! Tõuk, kes vaevaliselt roomas mööda maad, on nüüd liblikas, kes mängleva kergusega lendab üle elutormide!

Seesama juhtub ka meiega, kui meie meeled on uuendatud.

 

                         „Muutuge teiseks oma meelte uuendamise teel!“

 

Muutuge!

See ei ole soovitus, vaid käsk!

 

                                      See on käsk Jumalalt!

 

Uuendamata meeltega, lihalike meeltega kristlase mõttemaailm on pehmelt öeldes õudne. Nendega on võimatu olla osaduses, sest reeglina Jumala tõdede kohta pakuvad nad välja omapoolseid tõlgendusi sama asja kohta ja siis valjuhäälselt ja eesli kangekaelsusega kaitsevad neid. Kui inimesed on küllalt kaua välja rääkinud ja kaitsunud oma seisukohti, muutuvad need nn. kinnismõteteks – ja siis on nad juba täiesti õpetamatud. Ja kogu nende eluviis tundub olevat väga sarnane tõugu roomamisele. Nad mitte kunagi ei tõuse nendese avarustesse ja sellesse kutsumisse, millesse Jumal neid on kutsunud.

 

Uuendatud meeltega kristlane lihtsalt mõtleb üle teda varitsevate probleemide. Asjad ja olukorrad enam ei piina, ei piira ega ahista teda, vaid ta hakkab nägema nendes loomise ilu ja seaduspärasusi. Ta hakkab mõistma, et asjad ja olukorrad ei ole loodud mitte tema ahistamiseks, vaid et tema valitseb asjade ja olukordade üle. Ta hakkab mõistma seda positsiooni, millele inimene on loomisel asetatud.

Ja alles nende uuendatud meeltega on ta võimeline elama selles maailmas „võitja ja valitsejana“.

 

See on see, mida tõotab Piibel.

 

„Muutuge teiseks...“ ja võtke see positsioon, mida Jumal on teile valmistanud.

 

Fi 3:19,20

 

20. „Meie kodupaik asub ju taevas, kust me ka ootame Päästjat Isandat Jeesust Kristust.“

 

19. Nende ots on hukatus, nende jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis;

      nad taotlevad maapealseid asju.“

 

Sõna „kõht“ Piiblis on lihaelu sümbol. Üks teine tõlge ütleb:

               „... nende meel on maailma asjade juures.“

 

St. Maailm on piir, kuhu nad võivad tõusta.

 

2 Ko 4: 16-18

 

„Sellepärast me ei tüdi ära, vaid kuigi meie väline inimene kõduneb, uueneb sisemine inimene ometi päev-päevalt.

Sest see praeguse hetke kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au,

meile, kes me ei vaata nähtavalile, vaid nähtamatutele asjadele; sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud on aga igavesed.“

 

Loomuliku, muutmata meeltega inimsed näevad ainult nii kaugele, kui silm seletab!

 

Inimesed, kelle meeled on uuendatud, ei näe ainult nähtavaid asju – nad näevad ka nähtamatuid – igavesi asju!

 

2 Ko 4:3,4

 

„Kui nüüd ka meie evangeelium on kinni kaetud (st. takistab Jumala tundmist); siis on see kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad, kellede uskmatud meeled sellesinase maailma jumal on teinud sõgedaks, et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus.“

 

Kas sa oled kunagi kellelegi tunnistanud?

Kui jah – siis sa mõistad hästi, millele need salmid viitavad. Sa räägid ja räägid... – räägid sellest, mis sulle nii tähtis on, räägid Temast, kes muutis su elu ja kes on valmis muutma kõiki neid, kes Tema poole pöörduvad....

Kuulajad aga käituvad täpselt nii, nagu nad ei saaks aru, nagu sa räägiksid midagi ebaolulist. Ja ainult elementaarne respekt rääkija suhtes sunnib neid kannatalikult ootama – millal ta ükskord lõpetab? Neid vaadates tundub, nagu oleks neil mingi kate silmade ja kõrvade ees....

 

 • Miks nad ei kuule?
 • Miks nad ei tahagi kuulda?
 • Miks nad ei näe?
 • Miks nad ei tahagi näha?
 • Miks nad ei mõista?
 • Miks nad ei tahagi mõista?

 

 

„... nende uskmatud meeled sellesinase maailma jumal on teinud sõgedaks, et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus.“

 

 • Kui sul on valik taeva ja põrgu vahel,
 • kui sul on valik tervise ja haiguse vahel,
 • kui sul on valik rahu ja hirmu vahel
 • kui sul on valik jõukuse ja vaesuse vahel.
 • Kui sul on valik:

                        Miks siis mitte võtta Jumala asju?!

                        Miks siis mitte võtta taevast tervist, rahu ja jõukust?!

See on ju kerge valik!

·        Igaüks tahab taevast.

·        Igaüks tahab tervist.

·        Igaüks tahab jõukust ja rahu.

 

Kes seda ei tahaks? Aga nii paljud inimesed ei võta seda vastu. Miks?

 • Nende meeled on pimestatud.
 • Kurat opereerib nende mõistuses.

 

„... nende uskmatud meeled sellesinase maailma jumal on teinud sõgedaks, et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus.“

 

Täpselt samuti, nagu pimestab Kurat uskmatute meeled, teeb ta seda kristlastega.

Sellesama olukorra kohta ütlebki Piibel:

 

„Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma MEELE UUENDAMISE TEEL.“