Raamatut tutvustav tsitaat

1 Mo 1: 1-27

"Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ning Jumala Vaim hõljus vete kohal."

Ja Jumal ütles:

"Saagu valgus!"       Ja valgus sai.

Ja Jumal ütles:

"Saagu laotus vete vahele ja see laotagu veed vetest!" Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal."

Ja Jumal ütles:

"Veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!"

Ja nõnda sündis.

Ja Jumal ütles:

"Maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi maa peale!"

Ja nõnda sündis.

Ja Jumal ütles:

"Vesi kihagu elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!"

Ja Jumal ütles:

"Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!"

Ja nõnda sündis.

Ja Jumal ütles:

"Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!

Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks."

Jumal lõi kõik, mida me täna näeme, oma suu sõnade varal ning nende varal püsib kõik ka koos. Kõik, mida Ta ütles - see ka sündis.

Js 55: 8-11

"Sõna, mis lähtub mu suust, see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin."

Jumala Sõna ei tule Jumala juurde tagasi ise, vaid need oleme meie, kes Sõna Tema juurde tagasi läkitavad!

Jumala Sõnad ei eksisteeri üksnes passiivselt raamatus, vaid

          Tema Sõnad meie huulil saadavad korda võimsaid asju.

Mida siis? Täpselt seda, milleks Jumal nad saatis ning mis on Temale meelepärane.

  • Jumal tahab, et meie elu oleks täidetud Talle meelepärasega.
  • Ta tahab, et meie elus sünniks Tema tahe.

Aga et see võiks nii olla, peame me hakkama rääkima Tema sõnu. Kui Jumal meid oma palge ja kuju järgi lõi, siis tegi Ta meid enda sarnaseks.

                           See, mida sa ütled, see ka juhtub.