Raamatut tutvustav tsitaat

Kui süda on täis, väljub see suu kaudu.

Sealt väljuv iseloomustab meie südame tõelist olukorda.

Mt 12:34

"Sellest, mida süda on täis, sellest räägib suu."

Jakoobus analüüsib oma kirjas väga põhjalikult, illustratiivselt ja kriitiliselt keele kasutamist ja sellega kaasnevaid tagajärgi.

Jk 1:26

"Kui keegi arvab ennast olevat jumalakartliku ja ei ohjelda oma keelt, see petab iseennast ja tema jumalakartus on väärtusetu."

Mingit tähtsust ei ole sellel, kui jumalakartlikud me väidame ennast olevat. Me võime teha kõiki kristlastele iseloomulikke ja kiiduväärseid asju: kuuluda kogudusse, laulda, ülistada, palvetada,vahest isegi mõne krooni korjanduskarpi poetada... .

Jk 3: 2-8

"Me kõik eksime palju. Kui keegi kõnes ei eksi, on ta täiuslik mees ja võib ohjeldada kogu oma ihu."

Keele funktsiooni illustreerimiseks kasutab ta pilte meile kõigile hästi tuttavatest eluvaldkondadest.

"Kui me paneme hobusele suised suhu, et ta oleks meile sõnakuulelik, siis me võime juhtida kogu tema keha.

Ja näe, ka ilmatu suuri ja rajutuulte aetud laevu juhitakse pisikese tüüriga sinna, kuhu tahab tüürimees! Nõnda on ka keel pisike liige, aga kipub kelkima suurist asjust.

Vaata, kui väike säde süütab suure metsa! Ja keel on kui tuli, kurjuse kehastus ihuliikmete seas. See reostab kogu isiku, süütab põlema kogu tema elukäigu, nagu ta ise on süüdatud põrgust.

Kõiki loomi, linde, roomajaid ja mereelukaid taltsutab ja on taltsutanud inimene, aga keelt ei suuda ükski inimene taltsutada.

See on rahutu pahategija, täis surmavat mürki."

Nendes salmides on erilise kokkuvõtlikkuse ja selgusega välja toodud keele ainulaadne mõju inimese kogu elukäigule.

                             Sõnad määravad saatuse.

                               SURM JA ELU ON KEELE VÕIMUSES.