Raamatut tutvustav tsitaat

Piibel:

"Jumal otsib tõelisi ülistajaid - neid,  kes ülistaksid Teda VAIMUS JA TÕES."

Selline ülistus on Temale meelepärane!

Ja Ta ütleb: "Ma otsin tõelisi ülistajaid...!"

Sellega Ta ütleb ka seda, et valdav osa ülistajatest ei olegi ülistajad - sest miks Ta muidu peab neid otsima!?

Aga kui juba Jumal peab neid otsima - siis on neid tõeliselt vähe!

      Kui Jumal otsib midagi või kedagi - siis mina tahan olla esimene        selles  järjekorras!

Aga sina?

1 Ko 3:16

"Eks te tea, et teie olete Jumala tempel ja Jumala Vaim elab teie sees."

Nagu sa võid näha, ei kirjutanud Paulus seda mitte ühele inimesele Korintose kogudusest! Ta kirjutas seda tervele Korintose kogudusele!

  • Teie olete Jumala tempel!
  • Teie kõik!
  • Nii individuaalselt kui ka kollektiivselt!
  • Teie olete Jumala püsiv elukoht!

 

                Jumal on kodus teie sees! - Püha Vaimu kaudu.

  • Ta juhib meid.
  • Ta õpetab meid.
  • Ta annab meile tarkust - siis kui meie enam ei tea, mida teha.

 

Tänu Jumalale, et me võime olla juhitud Püha Vaimu poolt! Ja Püha Vaim tahab liikuda läbi meie

  • nii individuaalselt
  • kui ka kollektiivselt!

                                          - ühendatud võidmises!

Piibel ütleb:

"Üks paneb põgenema tuhat, kaks paneb põgenema kümme tuhat."

St.

      ühendatud võidmine on võimas relv!

Ja ei ole põhjust arvata, et tänapäeval see enam nii ei ole.