Raamatut tutvustav tsitaat

Kui Jumal teeb midagi - siis see on selge ja arusaadav!

Kui Jumal ütleb midagi - siis see on kõigile teada!

Meie - Jumala lapsed - peame vahet tegema:

  • Mis ON ülistus ja mis EI OLE ülistus!
  • Mis on Jumala muusika ja mis on Kuradi muusika!
  • Mis on ülistus VÕIDMISE all ja mis on laulukoor!

 

Kui me ülistame Jumalat muusikaga, siis on tegu selgete helidega!

Niisugused helid tekitavad asju, loovad asju - VAIMUS!

                         Jälgi, milliseid helisid sa välja lased!

  • Laulul olgu kindel viis ja seda viisi lauldagu täpselt!
  • See olgu selge, korralik, lihtne - mitte niisugune, mis ajab keele ja sõrmed sõlme!
  • Ülistus ei ole popurrii (segu) mängimine!
  • Kui tuleb sisse ebamääraseid hääli, siis on selge, et seda on inspireerinud see, kes vihkab selgeid helisid, vihkab korda!

 

Jesaja ja Ilmutuse raamatus on palju kohti, kus öeldakse, et Jumal toob esile oma hääle otsekui sõjamees - see on trompetihääl!

                            Ta möirgab! - mitte ei sosista!

Trompetihääl on midagi niisugust nagu vihasel elevandil - ja selle peale läheb plats väga kiiresti puhtaks!

Taavet pani ülistama 120 trompetit ja 500 lauljat.

                     Ülistus on töö - seda tuleb vastutusega teha!

                        Muusika on ANDMINE - endast andmine!

Kui sa ülistad enda näitamise pärast - siis sa teed nalja - aga Jumala koda ei ole naljategemise koht - vähemalt ülistuse ajal!

AVA ENNAST!

Kuidas?

Lihtsalt!

See ei ole mitte see, mida sa koolis muusikast õppisid (suu nii, käed nii...)

Jumal on pannud ülistuse sinu sisse - sina lase see lihtsalt välja!