Naise positsioon

Raamatut tutvustav tsitaat

 

1 Mo 1: 26, 27, 28

 

„Ja Jumal ütles: loogem inimesed meie kuju järgi, meie sarnaseks ja olgu neil meelevald kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!“

 

„Ja Jumal lõi inimese oma näo järele,

Jumala kuju järgi lõi Ta tema,

 Ta lõi tema meheks ja naiseks.“

 

Jumal lõi inimese. Ja inimese lõi Ta meheks ja naiseks! Mees ja naine= INIMENE. Ta ei loonud inimest mitte ahvist, nagu õpetatakse, võimalusega areneda edaspidi paremuse suunas......., vaid Ta lõi inimese oma näo järgi. Ja see ongi see, mis eraldab inimest kogu ülejäänud loomariigist. Hea on tõdeda, et meie ei ole osa, kõrgemaltarenenud osa loomariigist! Jumal lõi meid oma palge ja kuju järgi. Ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju! Taas täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad.“ Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Mehe lõi Ta meheks! Naise lõi Ta naiseks! Ja Jumal on väga konkreetne selles loomiseloos.

  • Mees ja naine on loodud erinevalt!
  • Nende sisse on pandud erinevad ülesanded
  • Nende sisse on pandud täiesti erinevad neid iseloomustavad parameetrid
  • Nad on konstrueeritud erinevalt!

Mees on loodud maa põrmust  ja tehtud elavaks Jumala hingeõhu läbi.

Naine on loodud mehest!

Meil on küllalt segane arusaam sellest loomisest....,et Jumal võttis mehe ribi ja kasutades taskunuga või mingeid teisi tehnilisi abivahendeid, voolis-nikerdas sellest kuju, mida Ta nimetas  „naine“.  Ja kui sellele naisele salapärasel viisil oli elu ka sisse saadud – 2:22: „...tõi Ta selle naise Aadama juurde.“

Aadam võtab selle loomingu vastu ja ütleb,

 

 1 Mo 2:23:

 

                 „See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast!

            Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud!“

 

Taskunoa lugu on primitiivne arusaam. Kuna Jumal on loonud kõik taevad ja maa, siis küllap Tal oli kasutada lihtsamaid, kuid meile arusaamatuid viise. Ja arusaama laiendamiseks olgu lisatud, et heebrea keele sõnastikus on „küljeluu, ribi“ üheks vasteks antud sõna „RAKK“. 

                     „Jumal võttis ühe mehe raku ja tegi sellest naise.“

Aga selleks on juba vaja rohkem kui taskunuga. 

 

1 Mo 2:28:

 

   „Ja Jehoova Jumal ütles: See ei ole hea, et mees on üksi, seepärast teen ma      talle kohase abi.“

 

Kas mitte siit  ei tule sõna „abikaasa“?

*Naine on loodud mehele kohaseks abiks.

*Naine on loodud selleks, et naine võiks meest täiendada.

Probleem kerkib esile kohe, kui naine üritab mehega võistelda. Või vastupidi – kui mees üritab võistelda naisega. Ja seda seepärast, et siis me üritame väljuda nende rollide piiridest, milleks Jumal meid lõi. Me tahame siis olla midagi muud..... Alati kaasneb sellega abielus:

*segadus ja

*jõuetus.

Seal, kus on nõusolek -  seal on vägi!

 

See on Jumala printsiip.

See on abielu alus ja põhjus.